• En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från Forsmark. Våra tre reaktorer producerar miljövarudeklarerad el.

 • Välkommen att besöka oss i Forsmarks bruk i sommar. Vi erbjuder aktiviteter för stora och små!

Senaste nyheterna från Forsmark

 • 2014-07-25 | Nyhet Nu går sommarturerna till SFR

  Den 21 juli startade de guidade bussturerna ner till Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, som ryms i berget 50 meter under havets botten.
  – Varje vardag fram till den 8 augusti kan besökare boka in sig på en sådan guidad busstur, säger Sofie Edin, ställföreträdande besökschef.

 • 2014-07-24 | Nyhet Varmt havsvatten ger lägre effekt

  Värmeböljan över Sverige är intensiv just nu och havsvattnet blir allt varmare. För att upprätthålla kylkapaciteten i sina tre reaktorer minskar Forsmark gradvis effekten i F1, F2 och F3.

 • 2014-07-22 | Nyhet Stor revision på Forsmark 3

  På söndagen den 27 juli inleds Forsmarks största revision i år. Då går Forsmark 3 ned för avställning.
  – Flera stora projekt ska samordnas under årets revision, både i reaktor- och turbindelen, säger revisionsprojektledaren Kenneth Stensson.

 • 2014-07-04 | Nyhet Nöjda besökare på Forsmark

  96 procent av besökarna på Forsmark upplever att informationen de får ta del av är trovärdig. Det visar den senaste besöksenkätundersökningen som Forsmarks besöksavdelning genomförde under våren.
  – Resultatet visar att det personliga mötet är mycket viktigt, säger Claes-Inge Andersson, chef på Forsmarks kommunikationsavdelning.

 • 2014-06-27 | Nyhet Pris för hög energitillgänglighet till Forsmark

  Onsdagen den 25 juni fick Forsmarks reaktor 2 ta emot priset "In Recognition of BWR Operation at the Highest Level of Performance" för resultatet 2013.

 • 2014-06-27 | Nyhet Sommarjobbare på Forsmark

  Semestertiden är kommen och många medarbetare lämnar Forsmark för ledigheten. Men för sommarjobbarna på Forsmark är det nu arbetet drar igång.
  – Forsmarks kraftgrupp tar emot 63 sommarjobbare från Forsmarks skola och högskolor och universitet, berättar Mikael Haglund vid Forsmarks personalavdelning.

 • 2014-06-26 | Nyhet Revisionen på Forsmark 2 avslutad

  Forsmark 2 fasade till det yttre kraftnätet under torsdagsmorgonen. Revisionen förlängdes med nio dygn då tillkommande arbete fick utföras på en ventil tillhörande reningssystemet för reaktorvatten. 

 • 2014-06-23 | Nyhet Ny tid för fasning av Forsmark 2

  Fasningen av Forsmark 2 efter årets revision flyttas fram ett dygn på grund av arbeten med en ventil i reningssystemet för reaktorvatten.

 • 2014-06-23 | Nyhet Mobila reservkraftdieslar säkrar försörjningen av elkraft

  Forsmark har köpt kraftfulla mobila dieselmotorer som ska stärka redan befintliga säkerhetssystem för reservkraft. I sommar kommer de första av sju beställda dieslar att ställas på plats på driftområdet. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att göra anläggningen mer robust.

 • 2014-06-23 | Nyhet Årsredovisningen för 2013 klar

  Produktionsåret 2013 blev det bästa produktionsåret hittills för Forsmarks Kraftgrupp, som hade en säker och stabil drift vid alla tre reaktorer.  Totalt producerades 25 terawattimmar, vilket motsvarar elbehovet under ett helt år för mer än 2,5 miljoner hushåll.

 • 2014-06-19 | Nyhet Övning i haveriberedskap med mobil utrustning

  Ny mobil utrustning stärker Forsmarks haveriberedskap. Pumpar, slangar och mobila elverk testades nyligen i en övning tillsammans med Skadeservice i Östhammar.

Kontakt

Växel: 0173-810 00
post nr: 742 03 Östhammar
org nr: 556174-8525

Besöksverksamheten:
Bokning av besök tel: 0173-812 68
Må-tors kl 13:00-15:00

Nyheter på sekunden

Produktion

Aktuellt driftläge och fakta om produktionen i Forsmarks kärnkraftverk.

Läs mer om drift och produktion

Säkerhet

Säkerheten har högsta prioritet på Forsmark. Det innebär att vi i alla arbeten som utförs, i alla processer och i alla beslut, sätter säkerheten främst.

Lär mer om säkerhet

Miljö

På Forsmark arbetar vi ständigt för att minska vår miljöpåverkan. Vi vill skapa en god miljö i vår omgivning och leva upp till de krav som myndigheter och omvärlden ställer på oss.

Läs mer om Forsmarks miljöarbete

Forsmark nuclear power plant (in English)

Forsmark nuclear power plant is one of the largest power plants in Sweden. We are situated on the east coast of Sweden, in the region of Uppland.

Read more about Forsmark

Jobba på Forsmark

Forsmark erbjuder utvecklingsmöjligheter inom många yrkesområden. De närmaste åren räknar vi med att anställa cirka 100 nya medarbetare per år.

Ansök idag

Entreprenör och konsult

Information om vad entreprenörer och konsulter behöver tänka på och förbereda inför uppdrag på Forsmark.

Mer information

Lokalsamhälle och sponsring

Här hittar du lokal information riktat mot kommuninvånare eller närboende i Forsmark.

Läs mer

Besök Forsmark i sommar

Besök Forsmark i sommar. Många aktiviteter står på programmet.

Läs mer och sök information

Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige. Kraftverket ligger cirka 15 mil nordost om Stockholm, vid Upplandskusten i norra Roslagen. Vi är en av de största arbetsgivarna i Östhammars kommun.

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning. Samtliga reaktorer togs i drift på 1980-talet. Forsmark 1 togs i kommersiell drift år 1980, Forsmark 2 år 1981 och Forsmark 3 år 1985.

Ägare Vattenfall 66 %
Mellansvensk Kraftgrupp AB 25,5 %
E.ON Kärnkraft Sverige AB 8,5 %
VD Eva Halldén
Antal anställda cirka 1119
Omsättning cirka 5,5 miljarder SEK
Antal reaktorer Tre, Forsmark 1, 2 och 3
Produktionskapacitet 20-25 TWh / år
Installerad effekt 3140 MW

Så utvecklar vi Forsmark

Stora investeringar görs i Forsmark på säkerhetshöjande åtgärder och moderniseringar. Säker och stabil produktion har högsta prioritet i Forsmark.

Läs mer om utveckling och förbättring

Biotestsjön

I Forsmark finns en forskningsanläggning, Biotestsjön, som studerar sambanden mellan vattentemperatur och biologiska processer.

Läs mer om miljöforskning

Följ med in i ett kärnkraftverk

Filmen ger dig en guidad tur på Forsmark och Sveriges yngsta reaktor - Forsmark 3.