• En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från Forsmark. Våra tre reaktorer producerar miljövarudeklarerad el.

Senaste nyheterna från Forsmark

 • 2014-04-09 | Nyhet Minskad miljöpåverkan från Forsmarks elproduktion

  Forsmarks miljövarudeklaration för el, EPD, har förnyats. Den visar att miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv, från uranbrytning till slutförvar, har minskat med cirka 30 procent per producerad kilowattimme vid Forsmarks kärnkraftverk.

 • 2014-04-07 | Nyhet Bränsleskadan åtgärdad på Forsmark 3

  Forsmark 3 fasade mot kraftnätet klockan 14:26 söndag eftermiddag den 6 april. Läckaget från ventilerna i dränageledningen i snabbstoppssystemet är åtgärdat och det skadade bränslet är utbytt.

 • 2014-04-03 | Nyhet Tidigarelagd återstart av Forsmark 3

  Åtgärderna på Forsmark 3 har gått snabbare än planerat. Därför räknar man med att kunna återstarta ett dygn tidigare tidigare än beräknat.

 • 2014-04-02 | 09:23 | Pressmeddelande Vattenfalls kärnkraft har fortsatt hög tillgänglighet i vinter

  Vattenfalls reaktorer i Forsmark och Ringhals har i vinter haft en mycket hög tillgänglighet på totalt drygt 98 procent. I Forsmark ökade tillgängligheten till 98,5 procent och i Ringhals ökade den till 97,5 procent.

 • 2014-03-27 | Nyhet Forsmark 3 åtgärdar bränsleskada

  Forsmark 3 har beslutat att även åtgärda en mindre bränsleskada i samband med avställningen för att åtgärda läckaget från ventiler i dränageledningen i snabbstoppssystemet.

Kontakt

Växel: 0173-810 00
post nr: 742 03 Östhammar
org nr: 556174-8525

Besöksverksamheten:
Bokning av besök tel: 0173-812 68
Må-tors kl 13:00-15:00

Nyheter på sekunden

Produktion

Aktuellt driftläge och fakta om produktionen i Forsmarks kärnkraftverk.

 

Läs mer om drift och produktion

Säkerhet

Säkerheten har högsta prioritet på Forsmark. Det innebär att vi i alla arbeten som utförs, i alla processer och i alla beslut, sätter säkerheten främst.

 

Lär mer om säkerhet

Miljö

På Forsmark arbetar vi ständigt för att minska vår miljöpåverkan. Vi vill skapa en god miljö i vår omgivning och leva upp till de krav som myndigheter och omvärlden ställer på oss.


Läs mer om Forsmarks miljöarbete

Forsmark nuclear power plant (in English)

Forsmark nuclear power plant is one of the largest power plants in Sweden. We are situated on the east coast of Sweden, in the region of Uppland.

Read more about Forsmark

Jobba på Forsmark

Forsmark erbjuder utvecklingsmöjligheter inom många yrkesområden. De närmaste åren räknar vi med att anställa cirka 100 nya medarbetare per år.

Ansök idag

Entreprenör och konsult

Information om vad entreprenörer och konsulter behöver tänka på och förbereda inför uppdrag på Forsmark.

Mer information

Lokalsamhälle och sponsring

Här hittar du lokal information riktat mot kommuninvånare eller närboende i Forsmark.

Läs mer

Skola

Information till skolarbeten om Forsmark och kärnkraft.

Läs mer och sök information

Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige. Kraftverket ligger cirka 15 mil nordost om Stockholm, vid Upplandskusten i norra Roslagen. Vi är en av de största arbetsgivarna i Östhammars kommun.

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning. Samtliga reaktorer togs i drift på 1980-talet. Forsmark 1 togs i kommersiell drift år 1980, Forsmark 2 år 1981 och Forsmark 3 år 1985.

Ägare Vattenfall 66 %
Mellansvensk Kraftgrupp AB 25,5 %
E.ON Kärnkraft Sverige AB 8,5 %
VD Eva Halldén
Antal anställda cirka 1119
Omsättning cirka 5,5 miljarder SEK
Antal reaktorer Tre, Forsmark 1, 2 och 3
Produktionskapacitet 20-25 TWh / år
Installerad effekt 3140 MW

Så utvecklar vi Forsmark

Stora investeringar görs i Forsmark på säkerhetshöjande åtgärder och moderniseringar. Säker och stabil produktion har högsta prioritet i Forsmark.

Läs mer om utveckling och förbättring

Biotestsjön

I Forsmark finns en forskningsanläggning, Biotestsjön, som studerar sambanden mellan vattentemperatur och biologiska processer.

Läs mer om miljöforskning

Följ med in i ett kärnkraftverk

Filmen ger dig en guidad tur på Forsmark och Sveriges yngsta reaktor - Forsmark 3.