Ekonomi

Genom att producera el till våra ägare får vi intäkter som täcker våra kostnader för bland annat drift och underhåll, kärnbränsle, skatter och framtida hantering av driftavfallet.

Forsmarks kostnader:
Item Title värden
Avskrivningar och räntor 22 % 22 %
Bränsle 21 % 21 %
Avsättningar 20 % 20 %
Drift och underhåll 34 % 34 %
Övrigt 3 % 3 %

Forsmarks Kraftgrupp är ett dotterbolag till Vattenfall AB som äger 66,0 % av aktierna. Mellansvensk kraftgrupp AB äger 25,5 %, med Fortum som största ägare, och Sydkraft Nuclear Power AB äger 8,5 %. Intäkter fås i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare i förhållande till deras ägarandelar. Verksamheten ska i princip inte ge överskott.

För att kunna se den interaktiva bilden ber vi dig vänligen att uppdatera din webbläsare till en nyare version.

Avsättningar – kärnkraften betalar alla framtida kostnader nu

För varje kilowattimme el som produceras i ett svenskt kärnkraftverk betalar kärnkraftsföretagen en avgift till en fond som kallas kärnavfallsfonden. Pengarna i fonden ska finansiera alla framtida kostnader för:

  • Hantering av allt driftavfall
  • Försäkringar
  • Miljöåtgärder
  • Forskning och utveckling

Under 2018 betalade Forsmark 3,3 öre per producerad kilowattimme till fonden.

De svenska kärnkraftverken äger tillsammans Svensk kärnbränslehantering AB som tar hand om vårt radioaktiva avfall.

Vi betalar avgifter till Kärnavfallsfonden för att bekosta framtida utgifter för använt kärnbränsle, med mera. Fondens styrelse är en statlig myndighet.

Senast uppdaterad: 2019-01-28 08:29