Ekonomi

Under 2017 var Forsmarks produktionskostnad 26,6 öre/kWh. Av de totala kostnaderna på 6,5 miljarder kronor var ca en tredjedel skatter och avgifter, bland annat 0,9 miljarder kronor i så kallad effektskatt.

Forsmarks kostnader:
Item Title värden
Avskrivningar och räntor 18 % 18 %
Bränsle 18 % 18 %
Avsättningar 16 % 16 %
Drift och underhåll 30 % 30 %
Övrigt 4 % 4 %
Effektskatt 14,0 % 14,0 %

Forsmarks Kraftgrupp får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare – Vattenfall AB, Mellansvensk Kraftgrupp AB och Sydkraft Nuclear Power AB – i förhållande till deras ägarandelar. Verksamheten ska i princip inte ge överskott.

För att kunna se den interaktiva bilden ber vi dig vänligen att uppdatera din webbläsare till en nyare version.

Effektskatt

De svenska kärnkraftsföretagen betalar en skatt som beräknas på reaktorernas effekt, så kallad effektskatt. Vid energiuppgörelsen i juni 2016 beslutades att effektskatten ska fasas ut i två steg genom sänkningar av skattesatsen den 1 juli 2017 och den 1 januari 2018. Vid det första tillfället sänktes skattesatsen från 14 700 kr per MW och månad till 1 500 kr per MW. Från och med 2018 avskaffas skatten helt.

Avsättningar - kärnkraften betalar alla framtida kostnader nu

För varje kilowattimme el som produceras i ett svenskt kärnkraftverk betalar kärnkraftsföretagen en avgift till en kärnavfallsfond. Pengarna i fonden ska finansiera alla framtida kostnader för:

  • Hantering av allt driftavfall
  • Försäkringar
  • Miljöåtgärder
  • Forskning och utveckling

 

Under 2017 betalade Forsmark 3,9 öre per producerad kilowattimme till fonden.

De svenska kärnkraftverken äger tillsammans Svensk kärnbränslehantering AB som tar hand om vårt radioaktiva avfall.

Vi betalar avgifter till Kärnavfallsfonden för att bekosta framtida utgifter för använt kärnbränsle, med mera. Fondens styrelse är en statlig myndighet.

Senast uppdaterad: 2018-03-22 15:04