Ekonomi

Under 2016 var Forsmarks produktionskostnad 30,1 öre/kWh. Av de totala kostnaderna på 7,2 miljarder kronor var drygt en tredjedel skatter och avgifter, bland annat 1,7 miljarder kronor i så kallad effektskatt.

Forsmarks kostnader:
Item Title värden
Avskrivningar och räntor 16 % 16 %
Bränsle 15 % 15 %
Avsättningar 14 % 14 %
OpEx 28 % 28 %
Övrigt 4 % 4 %
Effektskatt 23,0 % 23,0 %

Forsmarks Kraftgrupp får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare – Vattenfall, Mellansvensk Kraftgrupp och Sydkraft Nuclear Power AB (SNP) – i förhållande till deras ägarandelar. Verksamheten ska i princip inte ge överskott. 

För att kunna se den interaktiva bilden ber vi dig vänligen att uppdatera din webbläsare till en nyare version.

Kärnkraftsskatten unik för Sverige

De svenska kärnkraftsföretagen betalar effektskatt oavsett om el produceras eller inte. Ett undantag från regeln är när en reaktor är ur drift i mer än 90 dagar. Då reduceras skatten. Denna skatt beräknas på reaktorernas effekt och inte på hur mycket som produceras. Någon liknande skatt finns inte i andra länder. Det gör att el från svensk och utländsk kärnkraft inte konkurrerar på lika villkor.

Kärnkraften betalar alla framtida kostnader nu

För varje kilowattimme el som produceras i ett svenskt kärnkraftverk betalar kärnkraftsföretagen en avgift till en kärnavfallsfond. Pengarna i fonden ska finansiera alla framtida kostnader för:

  • Hantering av allt driftavfall
  • Försäkringar
  • Miljöåtgärder
  • Forskning och utveckling


Under 2016 betalade Forsmark 3,9 öre per producerad kilowattimme till fonden.

De svenska kärnkraftverken äger tillsammans Svensk kärnbränslehantering AB som tar hand om vårt radioaktiva avfall.

Vi betalar avgifter till Kärnavfallsfonden för att bekosta framtida utgifter för använt kärnbränsle, med mera. Fondens styrelse är en statlig myndighet.

Senast uppdaterad: 2017-02-03 15:52