Revision på Forsmark

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong. 

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdar vi också eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar görs. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.

Revisioner 2018

Forsmark 1
1 juli–15 juli (14 dygn)

Den 1 juli inleds en 14 dagar lång revision på Forsmark 1. Under revisionen kommer cirka 1/6 av bränslepatronerna i härden att bytas ut. Härden på Forsmark 1 består av totalt 676 bränslepatroner.

Ett annat arbete som genomförs är moderniseringar av datorsystemet i kontrollrummet, där äldre teknik byts ut mot nyare.

Revisionen avslutas enligt tidplan den 15 juli.

Forsmark 2
19 augusti–17 september (29 dygn)

Den 19 augusti inleds en 29 dagar lång revision på Forsmark 2. Under revisionen kommer bland annat motorer i olika säkerhetssystem samt temp-, tryck- och nivåvakter att bytas ut, av åldersskäl. Ett större underhållsarbete som genomförs är att byta av generatorrotor på den ena av de två generatorerna. Tömning, inspektion och eventuell reparation ska också göras i flera av de kylvattenvägar som försörjer Forsmark 2 med kylvatten.

Stationstransformator och aggregattransformator kommer också att bytas ut under revisionen. Det arbetet påbörjades redan under revisionen 2017 då de första transformatorerna byttes ut.

Revisionen avslutas enligt tidplan den 17 september.

Forsmark 3
22 april–26 maj (34 dygn)

Årets revision på Forsmark 3 startar söndagen den 22 april. Den planerade revisionen är i stort sett liknande den som genomfördes hösten 2016 på Forsmark 3. Under revisionen kommer man bland annat att byta ut elgenomföringar i reaktorinneslutningen, serva 11 drivdon och tre huvudcirkulationspumpar. Även en stor översyn är planerad på en dieselmotor samt kontroll av tre lågtrycksturbiner.

Det kommer även att genomföras en kontroll av bland annat moderatortankens stativ, den som håller härden på plats i centrum av tanken. Under revisionen töms också kondensationsbassängen i reaktorinneslutningen inför underhållsåtgärderna.

Revisionen ska enligt tidplan avslutas den 31 maj.

Planerade revisioner 2019

Forsmark 1
28 april –22 juni (55 dygn)

Forsmark 2
28 juli–10 augusti (13 dygn)

Forsmark 3
30 juni–12 juli (13 dygn)

Senast uppdaterad: 2018-04-12 12:13