Revision på Forsmark

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong. 

Revisionen kan jämföras med en tusenmilaservice på en bil, då vi gör säkerhetskontroller och bränslebyte. Under avställningen åtgärdar vi också eventuella fel som uppstått under driftsäsongen. Förbättringar och moderniseringar görs. Avställningarna sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom energibehovet då är mindre. Vid revisionerna samlas specialister inom olika områden, och från en rad länder, på Forsmark.

Revisioner 2019

Forsmark 1
22 april–7 juni (46 dygn)

Den 22 april inleds revisionen vid  Forsmark 1, , som är en längre revision tidsmässigt än normalt. Detta beror på ett flertal större utbyten av komponenter i anläggningen samt några större underhållsåtgärder. Allt planerat arbete har skapat en orderstock på ca 4000 enskilda arbetsordrar och cirka 1500 personer kommer att vara involverade i revisionen.

Forsmark 2
28 juli–10 augusti (13 dygn)

Den 28 juli inleds en bränslebytesrevision på Forsmark 2. Revisionens omfattning utgörs av bränslebyte, genomförande av underhållsåtgärder och provning samt införande av ett större projekt. 
Under revisionen ska en moderniserad och uppgraderad version av anläggningens produktionsplattform införas. Det betyder att datorsystemen i kontrollrummet som operatörerna använder för att styra anläggningen ska bytas till ny utrustning. Motsvarande uppdatering genomfördes på Forsmark 1 under 2018 med bra resultat. 

 Forsmark 3

30 juni–13 juli (13 dygn)

Den 30 juni inleds en bränslebytesrevision på Forsmark 3. Cirka en femtedel av härden, som består av 700 bränslepatroner, kommer att bytas ut. 
Ett antal uppgraderingar av komponenter kommer att genomföras i anläggningen. Uppgraderingen beror till stor del på att reservdelar inte längre finns att tillgå och därför krävs nyare versioner.

 
Planerade revisioner 2020

Forsmark 1
20 september–28 oktober (38 dygn)

Forsmark 2
3 maj–3 juli (61 dygn)

Forsmark 3
16 augusti–15 september (30 dygn)

Senast uppdaterad: 2018-05-31 13:10