Produktion och driftläge

Dygnet runt, näst intill året om, levererar Ringhals reaktorer el ut på det svenska kraftnätet.

Vi producerar el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek ett normalt år. Det motsvarar cirka 28 miljarder kWh (28 TWh) årligen. Elen tillverkas på ett säkert, miljöriktigt och ekonomiskt sätt. 1 TWh motsvarar hushållsel till 200 000 hem.

Aktuellt driftläge

Ringhals produktion januari - mars 2017: 8 547 GWh

Här visas aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el. 

Ringhals 1

Återstarten efter årets revision är framflyttad till 31 augusti. I samband med inspektioner inför uppstarten upptäcktes avvikelser i inneslutningens synliga tätplåt. Ett projekt har startat för att analysera avvikelserna och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Ringhals 2

Anläggningen befinner sig sedan 20 maj i coast down. När R2 ska gå ner för revision kommer effekten att beräknas ligga på ca 450 MW jämfört med normala 904 MW vid full effekt. R2 startar revisionen 23 augusti. 

Ringhals 3

Ringhals 3 kör sedan tisdag morgon med reducerad effekt då en av de två turbinerna togs ur drift på grund av hög fukthalt i generatorn. Reparationer har gjorts och Ringhals 3 fasade natten till torsdagen åter den andra turbinen till elnätet. Ringhals 3 befinner sig i uppstartsfas efter avslutad revision och har meddelat marknaden om att full effekt förväntas nås 30 juni.

Ringhals 4

Normal produktion. 

 

 

Energi och effekt

Energi:

1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh

Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW

1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Senast uppdaterad: 2016-11-07 07:39