Produktion och driftläge

Dygnet runt, näst intill året om, levererar Ringhals reaktorer el ut på det svenska kraftnätet. Vi utvecklar våra anläggningar för fortsatt säker och stabil elproduktion – nu och under kommande år.

Ringhals första reaktor startade 1975. Hittills har kraftverket producerat mer än 800 TWh el, tillräckligt för att försörja hela Sverige med el under fem år.

Ringhals kommer att vara en stor elproducent ända in på 2040-talet. Ringhals 3 och Ringhals 4 har halva sin möjliga produktion framför sig och vi räknar med att anläggningarna har en livslängd på 60 år. Investeringar görs i modern teknik, ännu högre säkerhet och minskad miljöpåverkan.

Ringhals 1 och 2 har fått nya förutsättningar för sin återstående drifttid.
Framtiden för Ringhals 1 och 2 – vad händer? 

Aktuellt driftläge

Här visas aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el. 

Ringhals 1

Normal produktion

Ringhals 2

Ringhals 2 levererar med halv kapacitet på grund av en skadad generator. Den skadade generatorn ska bytas ut. Produktion med full kapacitet beräknas 30 april.

Ringhals 3

Coast down. Effekten kommer långsamt sjunka fram tills anläggningen stoppar för den årliga revisionen 30 april.

Ringhals 4

Normal produktion

Energi och effekt

Energi:

1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh

Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW

1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Senast uppdaterad: 2019-03-18 08:36