Produktion och driftläge

Dygnet runt, näst intill året om, levererar Ringhals reaktorer el ut på det svenska kraftnätet.

Vi producerar el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek ett normalt år. Det motsvarar cirka 28 miljarder kWh (28 TWh) årligen. Elen tillverkas på ett säkert, miljöriktigt och ekonomiskt sätt. 1 TWh motsvarar hushållsel till 200 000 hem.

Aktuellt driftläge

Ringhals produktion januari - mars 2017: 8 547 GWh

Här visas aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el. 

Ringhals 1

Årets revisionsavställning har startat och kommer pågå till 3 juni.

Ringhals 2

Anläggningen befinner sig sedan 20 maj i coast down. När R2 ska gå ner för revision kommer effekten att beräknas ligga på ca 450 MW jämfört med normala 904 MW vid full effekt. R2 startar revisionen 23 augusti. 

Ringhals 3

Anläggningen befinner sig sedan 30 april i coast down. När R3 ska gå ner för revision kommer effekten att beräknas ligga på ca 950 MW jämfört med normala 1065 MW vid full effekt. R3 startar revisionen 31 maj. 

Ringhals 4

Normal produktion. 

 

 

Energi och effekt

Energi:

1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh

Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW

1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Senast uppdaterad: 2016-11-07 07:39