Produktion och driftläge

Dygnet runt, näst intill året om, levererar Ringhals reaktorer el ut på det svenska kraftnätet.

Vi producerar el som räcker till att försörja sex städer av Göteborgs storlek ett normalt år. Det motsvarar cirka 28 miljarder kWh (28 TWh) årligen. Elen tillverkas på ett säkert, miljöriktigt och ekonomiskt sätt. 1 TWh motsvarar hushållsel till 200 000 hem.

Aktuellt driftläge

Ringhals produktion januari - sep 2017: 21 774 GWh

Här visas aktuellt driftläge och aktuell produktion på Ringhals. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el. 

Ringhals 1

Ringhals reaktor 1 snabbstoppade på torsdagmorgonen efter att fel uppstått i dataprocessorer som ingår i turbinens skyddssystem. 

Snabbstoppet hanterades enligt rutin och föranledde inga övriga störningar. Åtgärder förbereds nu inför återstarten, som är planerad till lördag 17 mars.

Ringhals 2

Normal produktion.

Ringhals 3

Normal produktion.

Ringhals 4

Normal produktion. 

Energi och effekt

Energi:

1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh

Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW

1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Senast uppdaterad: 2018-02-16 11:14